Moduler / Jernbane

No data was found

Andre moduler

Publikumskart

La innbyggere i kommunen enkelt legge inn feilmeldinger i kart, både gatelysrelaterte- og andre typer henvendelser

Vedlikehold

Brukervennlig objektoversikt i kart, typisk mtp. å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, f.eks. ved driftslederansvar

Henvendelse (kommuner)

Alt av henvendelser fra publikum, egne ansatte og entreprenører på én og samme plass, med sømløs arbeidsflyt til påkoblet driftsentreprenør – full historikk og kartvisning

Arkiv

Egen server i Dokflyt som er laget for å lagre filer med angitte attributter/ metadatatabell, for teknisk dokumentasjon

Analyse

Ressurs

Enkel føring og styring av prosjekt og mannskap

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på