Moduler / Partner

Partner

  • Benyttes av underentreprenører for innsamling av bildedokumentasjon.
  • Tilgang gis av oppdragsgiver/utfører på prosjektnivå.
  • Typisk for entreprenører man har rammeavtale med.

Enkel påkobling av underentreprenører

For prosjekter hvor det er eksterne partnere involvert, som f.eks. en graveentreprenør, er det mulig å dele tilgang med et gitt antall partnere, inkludert i firmaets avtale med Dokflyt.
Man kan slik dele spesifikke prosjekter med underentreprenører, der partneren kan dokumentere med bildedokumentasjon og statussetting, samt kan sjekke inn/ut via modul Oversiktslister.

Ved opprettelse av en partner, vil personen få en lenke til en portal hvor de kan godkjenne vilkår, fylle ut informasjon og laste opp bilder i prosjektet. Prosjektstatus vil deretter endres ut fra hvor i prosessen partneren er. Ved behov for å legge til ytterligere partnere/underentreprenører ut over det antallet man i utgangspunktet har inkludert i avtalen, åpnes det også for dette.

Alt på én plass
All dokumentasjon, selv fra underentreprenører
Enkel å bruke
Smidige løsninger gjør det enkelt å lære opp partnere
Oversikt i alle ledd
Resultatet blir fullstendig oversikt som entreprenør

En mer fleksibel løsning

Modul Partner gir rom for fleksibilitet både for entreprenører og underentreprenører. Den gjør det enkelt å kunne legge til ekstra partnere ut over antallet man i utgangspunktet har inkludert i avtalen, samtidig som det gir disse partnerne rom for å laste opp bildedokumentasjon når det passer. Dersom man ønsker at bildedokumentasjon kun skal gjøres on-site med tilhørende GPS-data, er modul Geobilder riktig alternativ. Modul Partner er i så måte «snillere», med mulighet for å laste inn bilder fra bildegalleriet, med fare for at bildene da strippes for GPS-data av mobilenheten.

Andre moduler

Partner

Mulighet for enkel deling av prosjekter/arbeidsordrer med eventuelle partnere eller underentreprenører ved behov

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på