Moduler / Utstyr

Utstyr

  • Digital oversikt over firmaets fellesutstyr.
  • Bookingfunksjonalitet i kalenderform med visning av ledig kapasitet.
  • Enkel funksjonalitet for personlig utstyr med krav om årlige kontroller.

Digital kontroll på utstyrsparken

Modul Utstyr er utviklet som en digital erstatning for den klassiske «korktavla» på kontoret. Her kan man registrere forskjellig fellesutstyr som typisk brukes på tvers i firmaet, og ha en oversikt over hvor utstyret er plassert. Oversikten vises i tabellvisning, og filtreres etter blant annet kategori, lokasjon eller utlånsstatus, for rask oversikt over relevant utstyr.

En slik digital utstyrspark gjør det umulig å dobbeltbooke eller basere seg på utdatert informasjon. Som alle Dokflyt-moduler fungerer Utstyr via både pc og mobil, noe som gjør det raskt og enkelt å sjekke utstyrstilgjengelighet og -lokasjon, også når man er ute på oppdrag.

Book ledig utstyr ved hjelp av få klikk

Ved å åpne utstyrssiden kan man ikke bare se nåværende utlånsstatus, men også fremtidig tilgjengelighet i kalendervisning. Dersom utstyret er ledig, kan man enkelt registrere utlån for ønsket periode gjennom bookingfunksjonen, som da vil oppdatere kalenderen for alle ansatte  i sanntid.

Inne på hver enkel utstyrsside kan man videre se informasjon som utlånshistorikk og vedlikeholdslogg i detalj. Eventuelle feil på utstyret eller dokumentasjon registreres også her for enkel administrasjon.

Andre moduler

Time og ressurs

Timeføring og/eller ressursstyring av mannskaper, med sømløs kobling til aktuelle prosjektmoduler

Vedlikehold

Brukervennlig objektoversikt i kart, typisk for å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, f.eks. ved driftslederansvar

Arkiv

Egen server i Dokflyt, som er laget for å lagre filer med angitte attributter/metadatatabell, for teknisk dokumentasjon

Innmåling

Modul under utvikling, for håndtering av enkle innmålinger i felt med mulighet for eksternt innmålingsutstyr

Byggestrøm

Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap med påkoblet måler, og egen kundeportal på web

Utstyr

Oversikt over firmaets fellesutstyr, fordelt på kategori og lokasjon, med bookingfunksjonalitet

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på