Moduler / Byggestrøm

No data was found

Andre moduler

Vedlikehold

Brukervennlig objektoversikt i kart, typisk mtp. å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, f.eks. ved driftslederansvar

Arkiv

Egen server i Dokflyt som er laget for å lagre filer med angitte attributter/ metadatatabell, for teknisk dokumentasjon

Innmåling

Modul under utvikling, for håndtering av enkle innmålinger i felt med mulighet for eksternt innmålingsutstyr

Byggestrøm

Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap, med påkoblet måler – egen kundeportal på web

Utstyr

Oversikt over firmaets fellesutstyr, fordelt på kategori og lokasjon, med bookingfunksjonalitet

Vakt og beredskap

Forenklet innrapportering og oppretting av oppdrag/prosjekter, gjerne aktuelt ifm. ekstremvær

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på