Moduler / Byggestrøm

Byggestrøm

  • Benyttes av entreprenører som leier ut byggestrøm.
  • Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap og byggeplass-strømskap.
  • Funksjonalitet for å lage faktureringsgrunnlag.
  • Kan med fordel kombineres med modul Henvendelse for håndtering av bestillingsskjema.

Komplett oversikt for byggestrømutleiere og -kunder

Denne modulen gir mulighet for å ha god oversikt over alle byggestrømtjenester på én og samme plass. Som utleier ser man enkelt hvor byggestrømskap er plassert, med påkoblet måler. Man kan få oversikt via prosjektlister og kartvisning, og enkelt filtrere etter status eller andre spesifikasjoner.

Modulen kan også brukes til å utarbeide fakturagrunnlag for enten manuell eller automatisk overføring til eget fakturasystem.

Som kunde får man henvendelsesoppdateringer via e-post, og automatisk tilgang til en kundeportal på web etter bestilling av byggestrøm. I denne portalen kan kunden se oppdatert status på bestillingen, og få tilgang til relevante dokumenter, samt bestille nedkobling av byggestrøm når det er ønskelig.

Fleksibel modul med mulighet for utvidelser

Dersom det er ønskelig, kan modul Byggestrøm kombineres med modul Henvendelse for håndtering av eget bestillingsskjema på web. Dette gjør det enkelt for kunder å sende inn sin henvendelse med all nødvendig informasjon.

Videre tilbys utvidet funksjonalitet for håndtering av byggeplasstrøm som en tilleggsfunksjonalitet for bedrifter som ønsker dette. Tilleggsfunksjonalitet Byggeplasstrøm brukes for håndtering av utleie av mer enn kun ett byggestrømskap, eksempelvis på en byggeplass med annet utstyr som måleskap, padder, lyskastere etc.

Andre moduler

Time og ressurs

Timeføring og/eller ressursstyring av mannskaper, med sømløs kobling til aktuelle prosjektmoduler

Vedlikehold

Brukervennlig objektoversikt i kart, typisk for å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, f.eks. ved driftslederansvar

Arkiv

Egen server i Dokflyt, som er laget for å lagre filer med angitte attributter/metadatatabell, for teknisk dokumentasjon

Innmåling

Modul under utvikling, for håndtering av enkle innmålinger i felt med mulighet for eksternt innmålingsutstyr

Byggestrøm

Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap med påkoblet måler, og egen kundeportal på web

Utstyr

Oversikt over firmaets fellesutstyr, fordelt på kategori og lokasjon, med bookingfunksjonalitet

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på