Moduler / Kommunepartner

Kommunepartner

  • Enkel prosjektmodul for ekstern driftsentreprenør, påkoblet kommunens data i Dokflyt.
  • Muliggjør avrop på driftsoppdrag, typisk mørke lamper innen gatelysrelatert bruk.
  • Enkel bildedokumentasjon (før/etter utførelse) og mulighet for å laste inn annen type dokumentasjon (bilder, PDF) på prosjektet.

Inkluder alle involverte

Gi kommunens driftsentreprenør(er) tilgang til Dokflyt, og nyt en total oversikt over pågående- og utført arbeid i samme system. I tilfeller hvor entreprenøren ikke har egen tilgang til Dokflyt er involvert, er det enkelt å gi tilgang ved hjelp av modul Kommunepartner. Entreprenøren får da tilgang til Dokflyt-appen for bruk i felt med alt av tilgjengelig objektinformasjon, og avroper driftsoppdrag med relevant status og ev. dokumentasjon.

Det er også mulig å gi driftsentreprenøren tilgang til å opprette oppdrag på vegne av kommunen, dersom det er ønskelig. Uansett hva man har behov for, vil det være enkelt å introdusere eventuelle ytterligere partnere, og slik få alt av prosjektstyring og
-dokumentasjon i applikasjonen. Kommunen kan tildele entreprenøren prosjekt manuelt eller automatisk fra publikumskartet.

Kommuner som tegner avtale med Dokflyt innen gatelysrelatert bruk, gis mulighet for påkobling av én ekstern entreprenør på kommunens data i Dokflyt, kostnadsfritt. Entreprenøren gis da tilgang i form av modul Kommunepartner som en app, som entreprenørens saksbehandler og montører bruker.

Full kontroll direkte fra mobilen

Entreprenører kan enkelt bruke Dokflyt i felt ved hjelp av mobile enheter. Samtidig som de laster opp dokumentasjon, oppdaterer status eller gjør andre endringer, kan man følge med på oppdateringer i sanntid direkte fra kontoret – eller hvor man er. Dette resulterer gjerne i færre turer ut i felt, og generelt spares man for mye tid og energi ved at alt er samlet på én og samme plass. Til og med innbyggere og servicetorg blir orientert med automatiske statusoppdateringer om arbeidets utvikling i publikumskartet.

Andre moduler

Publikumskart

La innbyggerne i kommunen enkelt varsle med feilmeldinger i kart, for både gatelysrelaterte- og andre typer henvendelser

Henvendelse (kommuner)

Alt av henvendelser fra innbyggere, egne ansatte og driftsentreprenører på én og samme plass, med sømløs arbeidsflyt til påkoblet driftsentreprenør innen kommunal infrastruktur

Vedlikehold (kommuner)

Totaloversikt over kommunal infrastruktur basert på egenskapstyper i Nasjonal vegdatabank (NVDB), enkel planlegging av større vedlikeholdsoppdrag, samt mulighet for redigering av flere objekter samtidig

Kommunepartner

Forenklet versjon av modul Veilys som gir tilgang for kommunens driftsentreprenør(er) for driftsoppdrag

Kommuneoppdrag

Modul for kommunens egne driftsteknikere for å håndtere oppdrag basert på opprettede henvendelser

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på