Moduler / Kommunepartner

Kommunepartner

Tilgang for kommunens driftsentreprenør(er) for driftsoppdrag.

Inkluder alle involverte

I prosjekt hvor entreprenører eller andre partnere som ikke har egen tilgang til Dokflyt er involvert, er det enkelt å gi dem tilgang ved hjelp av modulen «Kommunepartner». Entreprenørene får da tilgang til Dokflyt-appen for bruk i felt, med alt av nødvendig dokumentasjon- og statusoppføring tilgjengelig. Det er også mulig å gi tilgang til å opprette oppdrag på vegne av kommunen, dersom det er ønskelig. Uansett hva man har behov for, vil det være enkelt å introdusere ekstra partnere og slik få alt av prosjektstyring og -dokumentasjon i applikasjonen.

No data was found

Full kontroll direkte fra mobilen

Entreprenører kan enkelt bruke Dokflyt i felt ved hjelp av mobile enheter. Samtidig som de laster opp dokumentasjon, oppdaterer status eller gjør andre endringer, kan man følge med på oppdateringer i sanntid direkte fra kontoret – eller hvor man er. Dette kan resultere i mindre turer til felt og generelt spare mye tid og energi ved at alt er samlet på en og samme plass. Til og med publikum i kommunen får automatiske statusoppdateringer og kan følge med på arbeidets utvikling.

Andre moduler

Publikumskart

La innbyggere i kommunen enkelt legge inn feilmeldinger i kart, både gatelysrelaterte- og andre typer henvendelser

Henvendelse (kommuner)

Alt av henvendelser fra publikum, egne ansatte og entreprenører på én og samme plass, med sømløs arbeidsflyt til påkoblet driftsentreprenør – full historikk og kartvisning

Vedlikehold (kommuner)

Totaloversikt over kommunal infrastruktur basert på Nasjonal vegdatabank (NVDB), enkel planlegging av større vedlikeholdsoppdrag, samt mulighet for redigering av flere objekter samtidig

Kommunepartner

Forenklet versjon av modul Veilys for kommuners driftsentreprenør, muliggjør avrop på driftsoppdrag – særlig gatelysrelaterte

Kommuneoppdrag

Modul for egne driftsteknikere for å håndtere oppdrag basert på opprettede henvendelser, man utfører jobben og tar ev. bilder, samt setter egnet status

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på