Moduler / Energi

Energi

  • Benyttes av både netteiere og elkraftentreprenører.
  • Svært rikholdig modul med bredt innhold, en rekke forskjellige prosjekttyper med tilhørende relevante sjekklister og bildesjekkpunkter innen elkraft/energi.
  • Sjekklisteinnhold basert på REN.
  • Åpner for deling og samarbeid med eksterne aktører på spesifikke prosjekter.

Fremtidens prosjektoversikt

Energi er en komplett prosjektmodul som gir oversikt i alle ledd for alle involverte. Modulen viser pågående prosjekter i tabell- og kartvisning, samt en detaljside for hvert enkelt prosjekt (arbeidsordre). Når man oppretter et nytt prosjekt kan man velge mellom relevante prosjekttyper som alle kommer med spisset innhold mtp. funksjonalitet og tilhørende sjekklister og bildesjekkpunkter.

Prosjekter kan ved behov importeres inn i Dokflyt via filimport, og integrasjoner åpner for flyt mellom Dokflyt og egne systemer.

Basert på egen erfaring i bransjen, vet vi hvor mye tid og energi riktig dokumentering og oppfølging kan ta. Det er en nødvendighet, men det betyr ikke at man ikke kan finne smartere løsninger. Takket være Dokflyt, får du alt av dokumentasjon og fremgang på én og samme plass, i en moderne og digital pakke. Applikasjonen gjør det enkelt å dokumentere raskt og riktig, samt ha et standardisert oppsett på alt av prosjektføring.

Komplett oversikt i alle ledd
Enkel og digital dokumentasjonføring
Spar tid med standardiserte løsninger
Kartoversikt gir godt overblikk over flere prosjekter samtidig
Enkelt dokumentér arbeid enten det er med telefon eller nettbrett

Enkelt for alle involverte

Med modulen Energi får montører, saksbehandlere, prosjektledere osv. tilgang til å se, oppdatere og dokumentere prosjekter direkte via applikasjonen. Det er også mulig å koble på underentreprenører for bildedokumentasjon på spesifikke prosjekter, via modulene Partner eller Geobilder.

Det er ikke bare prosjektleder som har nytte av god oversikt og raske løsninger; det gagner selvfølgelig alle involverte. En rask innføring i systemet gjør at alle er klare til å bruke det fra start til slutt. Alle vil raskt se de mange fordelene applikasjonen byr på, og kommer ikke til å se seg tilbake.

Andre moduler

Time og ressurs

Timeføring og/eller ressursstyring av mannskaper, med sømløs kobling til aktuelle prosjektmoduler

Vedlikehold

Brukervennlig objektoversikt i kart, typisk for å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, f.eks. ved driftslederansvar

Arkiv

Egen server i Dokflyt, som er laget for å lagre filer med angitte attributter/metadatatabell, for teknisk dokumentasjon

Innmåling

Modul under utvikling, for håndtering av enkle innmålinger i felt med mulighet for eksternt innmålingsutstyr

Byggestrøm

Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap med påkoblet måler, og egen kundeportal på web

Utstyr

Oversikt over firmaets fellesutstyr, fordelt på kategori og lokasjon, med bookingfunksjonalitet

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på