Tjenesteområder

Vår applikasjon brukes av entreprenører, oppdragsgivere og kommuner, med skreddersydde moduler tilgjengelig for de ulike tjenesteområdene. 

For entreprenører

Full prosjektkontroll og bildedokumentasjon, sjekklisteutfylling og påkobling av underentreprenører, m.m.

For netteiere

Kvalitetskontroll internt og eksternt, driftsoppdrag, planlagt vedlikehold, nyanlegg, m.m. 

For kommuner

Digital oversikt på infrastruktur, feilmeldinger i publikumskart, arbeidsflyt internt og eksternt, m.m.

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på