Henvendelse

  • Digital oversikt over manuelle og automatisk innkommende henvendelser.
  • Henvendelsene kan automatisk opprettes som prosjekt i relevant prosjektmodul.
  • Henvendelser med kundeinformasjon kan via integrasjon sendes til ERP.

Komplett digital oversikt

Modul Henvendelse brukes til å samle ulike henvendelser i tabell-/kartvisning, typisk som grunnlag for å opprette prosjekt i egnet prosjektmodul. Henvendelsene kommer gjerne fra ulike kilder, for eksempel registrert inn manuelt fra innkommende telefonsamtaler eller automatisk via ulike webskjemaer. Typiske skjemaer er bestillingsskjema for leder for sikkerhet (LFS), bestilling av byggestrøm, og bestilling av ut-/innkobling.

Fra oversikten kan man se og søke gjennom alle aktive henvendelser, eller filtrere etter spesifikke statuser som ‘ny’ og ‘under behandling’. For hver henvendelse kan man også åpne en detaljvisning med dialogfunksjon for kommunikasjon og logg.

Designet for alle enheter
Arbeidsflyt for driftsteknikere, interne jobber.
Enkelt brukergrensesnitt
Tilgang for kommunens driftsentreprenør(er) for driftsoppdrag.
Hold god oversikt
En portal hvor innbyggere kan melde feil.

Sømløs integrering

Dokflyts moduler er opprettet for å kunne fungere i harmoni fra start til slutt. Modul Henvendelse kan blant annet brukes i kombinasjon med modul Vedlikehold og prosjektmodulene (Energi, Veilys, Telekom) for å opprette relevante oppdrag og følge opp prosjektet digitalt. Modulen kan også integreres med webskjemaer man har på nettsiden for automatisk oppretting av henvendelser innen ulike kategorier. Dette gir en sømløs flyt med Dokflyt i kjernen.

Andre moduler

Vedlikehold

Brukervennlig objektoversikt i kart, typisk for å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, f.eks. ved driftslederansvar

Arkiv

Egen server i Dokflyt, som er laget for å lagre filer med angitte attributter/metadatatabell, for teknisk dokumentasjon

Innmåling

Modul under utvikling, for håndtering av enkle innmålinger i felt med mulighet for eksternt innmålingsutstyr

Byggestrøm

Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap med påkoblet måler, og egen kundeportal på web

Utstyr

Oversikt over firmaets fellesutstyr, fordelt på kategori og lokasjon, med bookingfunksjonalitet

Telekom

Relevante oppdrag innen telekom/fiber, med sjekklisteinnhold basert på Nkom m.m.

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på