Moduler / Henvendelse

Henvendelse

Denne modulen brukes til å samle ulike henvendelser i tabell-/kartvisning, typisk som grunnlag for å opprette prosjekt i egnet prosjektmodul. Henvendelsene kommer gjerne fra ulike kilder, enten registrert inn manuelt fra innkommende telefonsamtaler, eller via ulike webskjemaer. Typiske skjemaer er bestillingsskjema for leder for sikkerhet (LFS), bestilling av byggestrøm, eller bestilling av inn-/utkobling.

Enkel feilmelding for både publikum og entreprenører

La publikum og entreprenører melde feil med noen få klikk og send dem automatisk til entreprenører eller godkjenn de selv med et klikk.

Designet for alle enheter
Arbeidsflyt for driftsteknikere, interne jobber.
Enkelt brukergrensesnitt
Tilgang for kommunens driftsentreprenør(er) for driftsoppdrag.
Hold god oversikt
En portal hvor innbyggere kan melde feil.

Digital kartløsning for fullstendig oversikt

Takket være digitalisering/kartlegging gir applikasjonens kart klar og enkel oversikt over alt av nødvendig data og videre informasjon.

Andre moduler

Vedlikehold

Brukervennlig objektoversikt i kart, typisk mtp. å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, f.eks. ved driftslederansvar

Arkiv

Egen server i Dokflyt som er laget for å lagre filer med angitte attributter/ metadatatabell, for teknisk dokumentasjon

Innmåling

Modul under utvikling, for håndtering av enkle innmålinger i felt med mulighet for eksternt innmålingsutstyr

Byggestrøm

Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap, med påkoblet måler – egen kundeportal på web

Utstyr

Oversikt over firmaets fellesutstyr, fordelt på kategori og lokasjon, med bookingfunksjonalitet

Vakt og beredskap

Forenklet innrapportering og oppretting av oppdrag/prosjekter, gjerne aktuelt ifm. ekstremvær

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på