Moduler / Kommuneoppdrag

Kommuneoppdrag

  • Prosjektmodul for kommuner som velger å bruke Dokflyt til mer enn gatelysrelatert bruk.
  • Gi full tilgang til kommunens egne driftsteknikere og nyt full oversikt for alle parter.
  • Driftstekniker utfører jobben og laster opp eventuelle bilder, samt setter egnet status.

Fullstendig oversikt for kommunens driftsteknikere

Modul Kommuneoppdrag gir arbeidsflyt for driftsteknikere ved håndtering av interne jobber. Med modulen kan man enkelt opprette og dele oppdrag med interne driftsteknikere, som får fullstendig oversikt med alt av tilgjengelig objektinformasjon og -historikk. Alt av dokumentasjon, bilder og sjekklister samles på én og samme plass, slik at alle involverte parter kan følge med og holde seg oppdatert i sanntid.

Man tildeler typisk en henvendelse (f.eks. hull i veien) som prosjekt til egne driftsteknikere. Driftsteknikerne mottar prosjektet i appen, utfører jobben og setter egnet status. Underveis knipses eventuell bildedokumentasjon i henhold til prosjekttypen, og det er mulighet for enkeltvis oppdatering av objektinformasjon, i de tilfeller man gjør endringer/utskiftninger.

Enkel å bruke, enkel å like

Dokflyt er en mobilapplikasjon som er utviklet for å gjøre det enklere å utføre alt av dokumentasjon og oppdateringer. Den brukervennlige appen er enkel i bruk og gir fordeler for alle involverte, noe som merkes raskt. Både driftsleder og driftsteknikere kan spare tid ved enkelt å se ulike jobber i et område i kartet, enten fra pc, nettbrett eller mobil. Med alt samlet på én plass, og skreddersydde statusoppdateringer og sjekklister basert på ulike prosjekttyper, har det aldri vært enklere å utføre nødvendig «papirarbeid» – helt digitalt.

Andre moduler

Publikumskart

La innbyggerne i kommunen enkelt varsle med feilmeldinger i kart, for både gatelysrelaterte- og andre typer henvendelser

Henvendelse (kommuner)

Alt av henvendelser fra innbyggere, egne ansatte og driftsentreprenører på én og samme plass, med sømløs arbeidsflyt til påkoblet driftsentreprenør innen kommunal infrastruktur

Vedlikehold (kommuner)

Totaloversikt over kommunal infrastruktur basert på egenskapstyper i Nasjonal vegdatabank (NVDB), enkel planlegging av større vedlikeholdsoppdrag, samt mulighet for redigering av flere objekter samtidig

Kommunepartner

Forenklet versjon av modul Veilys som gir tilgang for kommunens driftsentreprenør(er) for driftsoppdrag

Kommuneoppdrag

Modul for kommunens egne driftsteknikere for å håndtere oppdrag basert på opprettede henvendelser

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på