Time og ressurs

  • Timeføring på prosjekt- og aktivitetsnivå.
  • Ressursstyring av mannskaper i digital kalender.
  • Enkel tildeling av prosjekter og gruppering av ansatte.

Effektiv, digital oversikt

Med modulene Time og Ressurs er det enkelt å se-, planlegge- og søke etter avtaler i en komplett digital oversikt for ressursstyring. Kalenderoversikten kan vises for ulike tidsperspektiv, og når man ønsker å tildele et prosjekt, gjøres dette enkelt via en dra/slipp-funksjon.

Gjennom gruppering av ansatte kan man raskt få oversikt over spesifikke ressurser, og tildele prosjekter deretter. De ansatte kan også registrere timer direkte i applikasjonen, noe som gjør det enkelt å gjennomføre via mobilen mens man er ute på oppdrag.

Fleksible løsninger for ulike behov

Modulene Time og Ressurs kombineres normalt med prosjektmodultilgang, slik at man fører timer på prosjekter, og/eller allokerer ressurser på bestemte prosjekter i kalenderen. Dersom man har begge, fremstår modulene Time og Ressurs som én modul.

For firmaer som har enkelte ansatte som ikke har operative oppgaver som tilsier behov for tilgang til prosjektmoduler, men som det er ønskelig at skal kunne føre timer i modulen Time, er dette mulig å gi separat brukerlisens til. Av den grunn prises tilgangen på siden av prosjektmodulene.

Andre moduler

Time og ressurs

Timeføring og/eller ressursstyring av mannskaper, med sømløs kobling til aktuelle prosjektmoduler

Publikumskart

La innbyggerne i kommunen enkelt varsle med feilmeldinger i kart, for både gatelysrelaterte- og andre typer henvendelser

Vedlikehold

Brukervennlig objektoversikt i kart, typisk for å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, f.eks. ved driftslederansvar

Henvendelse (kommuner)

Alt av henvendelser fra innbyggere, egne ansatte og driftsentreprenører på én og samme plass, med sømløs arbeidsflyt til påkoblet driftsentreprenør innen kommunal infrastruktur

Arkiv

Egen server i Dokflyt, som er laget for å lagre filer med angitte attributter/metadatatabell, for teknisk dokumentasjon

Oversiktslister

Mannskapslister – fysisk inn-/utsjekking på prosjekter via mobil, uttak i excel iht. krav i byggherreforskriften

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på