Moduler

Dokflyt leverer en modulbasert webapplikasjon som er tilpasset brukernes behov, begrenset til kun å vise relevant innhold

Entreprenører

Time og ressurs

Timeføring og/eller ressursstyring av mannskaper, med sømløs kobling til aktuelle prosjektmoduler

Energi

Svært rikholdig modul for relevante oppdrag innen energi/elkraft, med sjekklisteinnhold basert på REN m.m.

Telekom

Relevante oppdrag innen telekom/fiber, med sjekklisteinnhold basert på Nkom m.m.

Veilys

Arbeidsflyt innen driftsoppdrag og internkontroller for oppdragsgivere på veilysrelatert infrastruktur

Byggestrøm

Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap med påkoblet måler, og egen kundeportal på web

Innmåling

Modul under utvikling, for håndtering av enkle innmålinger i felt med mulighet for eksternt innmålingsutstyr

Utstyr

Oversikt over firmaets fellesutstyr, fordelt på kategori og lokasjon, med bookingfunksjonalitet

Henvendelse

Oversikt over innkommende henvendelser, for eksempel bestilling av ut-/innkobling, byggestrøm, og leder for sikkerhet (LFS)

Vedlikehold

Brukervennlig objektoversikt i kart, typisk for å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, f.eks. ved driftslederansvar

Netteiere

Time og ressurs

Timeføring og/eller ressursstyring av mannskaper, med sømløs kobling til aktuelle prosjektmoduler

Energi

Svært rikholdig modul for relevante oppdrag innen energi/elkraft, med sjekklisteinnhold basert på REN m.m.

Byggestrøm

Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap med påkoblet måler, og egen kundeportal på web

Innmåling

Modul under utvikling, for håndtering av enkle innmålinger i felt med mulighet for eksternt innmålingsutstyr

Utstyr

Oversikt over firmaets fellesutstyr, fordelt på kategori og lokasjon, med bookingfunksjonalitet

Henvendelse

Oversikt over innkommende henvendelser, for eksempel bestilling av ut-/innkobling, byggestrøm, og leder for sikkerhet (LFS)

Arkiv

Egen server i Dokflyt, som er laget for å lagre filer med angitte attributter/metadatatabell, for teknisk dokumentasjon

Kommuner

Publikumskart

La innbyggerne i kommunen enkelt varsle med feilmeldinger i kart, for både gatelysrelaterte- og andre typer henvendelser

Henvendelse (kommuner)

Alt av henvendelser fra innbyggere, egne ansatte og driftsentreprenører på én og samme plass, med sømløs arbeidsflyt til påkoblet driftsentreprenør innen kommunal infrastruktur

Vedlikehold (kommuner)

Totaloversikt over kommunal infrastruktur basert på egenskapstyper i Nasjonal vegdatabank (NVDB), enkel planlegging av større vedlikeholdsoppdrag, samt mulighet for redigering av flere objekter samtidig

Kommuneoppdrag

Modul for kommunens egne driftsteknikere for å håndtere oppdrag basert på opprettede henvendelser

Kommunepartner

Forenklet versjon av modul Veilys som gir tilgang for kommunens driftsentreprenør(er) for driftsoppdrag

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på