Moduler

Dokflyt leverer en modulbasert webapplikasjon som er tilpasset brukernes behov, begrenset til kun å vise relevant innhold

Entreprenører

Energi

Svært rikholdig modul for relevante oppdrag innen energi/elkraft, med sjekklisteinnhold basert på REN m.m.

Telekom

Relevante oppdrag innen fiber/telekom, med sjekklisteinnhold basert på Nkom m.m.

Veilys

Arbeidsflyt innen driftsoppdrag og internkontroller for kommuner på veilysrelatert infrastruktur

Byggestrøm

Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap, med påkoblet måler – egen kundeportal på web

Innmåling

Modul under utvikling, for håndtering av enkle innmålinger i felt med mulighet for eksternt innmålingsutstyr

Utstyr

Oversikt over firmaets fellesutstyr, fordelt på kategori og lokasjon, med bookingfunksjonalitet

Time

Timeføring og/eller ressursstyring av mannskaper, med sømløs kobling til aktuelle prosjektmoduler

Henvendelse

Oversikt over innkommende henvendelser via webskjemaer som f.eks. bestilling av inn-/utkobling, byggestrøm, leder for sikkerhet (LFS)

Vedlikehold

Brukervennlig objektoversikt i kart, typisk mtp. å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, f.eks. ved driftslederansvar

Netteiere

Energi

Svært rikholdig modul for relevante oppdrag innen energi/elkraft, med sjekklisteinnhold basert på REN m.m.

Vakt og beredskap

Forenklet innrapportering og oppretting av oppdrag/prosjekter, gjerne aktuelt ifm. ekstremvær

Byggestrøm

Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap, med påkoblet måler – egen kundeportal på web

Innmåling

Modul under utvikling, for håndtering av enkle innmålinger i felt med mulighet for eksternt innmålingsutstyr

Utstyr

Oversikt over firmaets fellesutstyr, fordelt på kategori og lokasjon, med bookingfunksjonalitet

Time

Timeføring og/eller ressursstyring av mannskaper, med sømløs kobling til aktuelle prosjektmoduler

Henvendelse

Oversikt over innkommende henvendelser via webskjemaer som f.eks. bestilling av inn-/utkobling, byggestrøm, leder for sikkerhet (LFS)

Arkiv

Egen server i Dokflyt som er laget for å lagre filer med angitte attributter/ metadatatabell, for teknisk dokumentasjon

Kommuner

Publikumskart

La innbyggere i kommunen enkelt legge inn feilmeldinger i kart, både gatelysrelaterte- og andre typer henvendelser

Henvendelse (kommuner)

Alt av henvendelser fra publikum, egne ansatte og entreprenører på én og samme plass, med sømløs arbeidsflyt til påkoblet driftsentreprenør – full historikk og kartvisning

Vedlikehold (kommuner)

Totaloversikt over kommunal infrastruktur basert på Nasjonal vegdatabank (NVDB), enkel planlegging av større vedlikeholdsoppdrag, samt mulighet for redigering av flere objekter samtidig

Kommuneoppdrag

Modul for egne driftsteknikere for å håndtere oppdrag basert på opprettede henvendelser, man utfører jobben og tar ev. bilder, samt setter egnet status

Kommunepartner

Forenklet versjon av modul Veilys for kommuners driftsentreprenør, muliggjør avrop på driftsoppdrag – særlig gatelysrelaterte

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på