Moduler / Innmåling

Innmåling

  • Idéen med modulen er at den skal håndtere «enkle» innmålinger i felt.
  • Mobil/nettbrett kobles til ekstern GPS-antenne for å kunne angi koordinater med nøyaktighetsgrad ned til cm-nivå.

Håndtering av «enkle» innmålinger i felt

Med modul Innmåling vil man kunne opprette relevante objekter, koble på eksternt innmålingsutstyr, og angi nødvendige attributter for innmålingen. Videre skal man kunne motta data for retningsbaserte bilder, generere tilhørende landmålingsrapport, og opprette innmålingsfiler for eksport til andre systemer.

Utførende i felt må registrere målepunkter og georefererte bilder med retning ‘on-site’.

Andre moduler

Time og ressurs

Timeføring og/eller ressursstyring av mannskaper, med sømløs kobling til aktuelle prosjektmoduler

Vedlikehold

Brukervennlig objektoversikt i kart, typisk for å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, f.eks. ved driftslederansvar

Arkiv

Egen server i Dokflyt, som er laget for å lagre filer med angitte attributter/metadatatabell, for teknisk dokumentasjon

Innmåling

Modul under utvikling, for håndtering av enkle innmålinger i felt med mulighet for eksternt innmålingsutstyr

Byggestrøm

Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap med påkoblet måler, og egen kundeportal på web

Utstyr

Oversikt over firmaets fellesutstyr, fordelt på kategori og lokasjon, med bookingfunksjonalitet

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på