Moduler / Veilys

Veilys

  • Benyttes av entreprenører som drifter veilys for kommuner og andre netteiere/oppdragsgivere.
  • Svært rikholdig modul med bredt innhold, en rekke forskjellige prosjekttyper med tilhørende relevante sjekklister og bildesjekkpunkter innen veilys, tilknytningsskap, kabel/linje m.m.

Prosjektoversikt for veilysnett

Modul Veilys er en prosjektmodul spesifikt tilpasset arbeid på et veilysnett, klart til å benyttes av entreprenørens saksbehandlere og montører. Betegnelsen «prosjekter» benyttes for alle jobber (oppdrag/ordre).

Modulen gjør det mulig å velge mellom en rekke ulike prosjekttyper som alle kommer med relevante sjekklister og statusvalg. For eksempel kan prosjekttypen «Drift» benyttes til oppdrag innen drift og vedlikehold, mens «Skifte armatur» kan benyttes oppdrag til utskiftning til LED.

Prosjekter opprettes som regel automatisk via oppdragsgivers tilgang i Dokflyt, men kan også opprettes manuelt av egen saksbehandler. Basert på valgt prosjekttype kan man følge med på-, og fylle inn relevante statuser og sjekklister. Dette skjer i et standardisert oppsett hvor det er raskt og enkelt å legge inn oppdateringer gjennom arbeidsprosessen.

8 prosjekttyper
Med relevante sjekklister og statusvalg
REN-sjekklister
Enkel utfylling via sjekkliste-maler
Fullstendig oversikt
Modulen gjør det enkelt å følge et prosjekts utvikling

REN-baserte sjekklister

Sjekklistene som er tilgjengelige i Dokflyt baseres på REN, og i tillegg legges det kontinuerlig til nye sjekklister i tråd med behov fra bransjen (feilrettingsskjemaer, skadevolder, endringsmeldinger, etc.). Sjekklistene i Dokflyt er revisjonsbare, og det er opp til bedriftene selv hvordan arbeidsprosesser skal utføres hos dem.

Inne i sjekklistene knyttes det såkalte «bildesjekkpunkt» til de enkelte punktene, og ved å benytte bildesjekkpunkt i tillegg til tekst, knyttes bilder til sjekkpunktene. Dette gir store fordeler ved lagring og overføring til oppdragsgivere. Alle bilder blir på denne måten navngitt med angitte detaljer (fra maler), i tillegg til GPS-lokasjon.

Én løsning for alle involverte

Dokflyt er opprettet for å gi enkel innsamling av dokumentasjon og kommunikasjon mellom entreprenør, ev. underentreprenør og oppdragsgiver. Modul Veilys gjør det enkelt å følge utviklingen i et prosjekt, hvor alle involverte bruker samme system og oversikt.

Normalt kobles entreprenør opp mot oppdragsgivers konto i Dokflyt, slik at det er arbeidsflyt begge veier. Eksempelvis kan feilmeldinger legges inn via publikumskart, og sendes til entreprenør med automatiske oppdateringer hos oppdragsgiver. Videre kan entreprenør oppdatere og redigere netteiers objektdata. Etter hvert som endringer gjøres og oppdateringer legges inn, kan alle involverte følge med i sanntid direkte fra applikasjonen.

Digital oversikt i alle ledd

Uansett hvilken type veilys-prosjekt som utføres, er det enkelt å loggføre og følge med på nåværende status og tidligere historikk gjennom Dokflyt. Applikasjonen samler alt på én plass, for en oversiktlig og papirløs utførelse. Dette gjør at man både sparer tid og energi på å finne fram til riktig dokumentasjon, og kan fokusere fullt ut på arbeidet som skal utføres.

Den store fordelen med Dokflyt er fokuset på å holde det enkelt og standardisert. Basert på prosjekttype eksponeres montøren kun for relevante sjekklister og statusvalg. Ved å kategorisere veilysprosjektene kan man videre filtrere og spesifisere arbeidsflyten innen utførelse og dokumentasjon utført av montørene. Målet med Dokflyt er en papirløs hverdag, da alt av dokumentasjon og oppfølging legges inn digitalt.

Andre moduler

Time og ressurs

Timeføring og/eller ressursstyring av mannskaper, med sømløs kobling til aktuelle prosjektmoduler

Vedlikehold

Brukervennlig objektoversikt i kart, typisk for å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, f.eks. ved driftslederansvar

Innmåling

Modul under utvikling, for håndtering av enkle innmålinger i felt med mulighet for eksternt innmålingsutstyr

Byggestrøm

Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap med påkoblet måler, og egen kundeportal på web

Utstyr

Oversikt over firmaets fellesutstyr, fordelt på kategori og lokasjon, med bookingfunksjonalitet

Telekom

Relevante oppdrag innen telekom/fiber, med sjekklisteinnhold basert på Nkom m.m.

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på