Moduler / Vedlikehold

No data was found

Andre moduler

Vedlikehold

Brukervennlig objektoversikt i kart, typisk mtp. å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, f.eks. ved driftslederansvar

Innmåling

Modul under utvikling, for håndtering av enkle innmålinger i felt med mulighet for eksternt innmålingsutstyr

Byggestrøm

Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap, med påkoblet måler – egen kundeportal på web

Utstyr

Oversikt over firmaets fellesutstyr, fordelt på kategori og lokasjon, med bookingfunksjonalitet

Telekom

Relevante oppdrag innen fiber/telekom, med sjekklisteinnhold basert på Nkom m.m.

Time

Timeføring og/eller ressursstyring av mannskaper, med sømløs kobling til aktuelle prosjektmoduler

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på