Moduler / Vedlikehold

Vedlikehold

  • Fremstår som en forenklet versjon av et nettinformasjonssystem (NIS).
  • Meget god funksjonalitet for å filtrere frem utvalg av spesifikke typer objekter i kart.
  • Typisk brukt av eiere av infrastruktur, som kommuner.

Totaloversikt over infrastruktur i kartvisning

Modul Vedlikehold gir en komplett oversikt over vedlikeholdsobjekter i tabell- og kartvisning. På objektene kan det enkelt opprettes relevante oppdrag for planlagte jobber. Dette gir en brukervennlig løsning for planlegging av større vedlikeholdsoppdrag, og bestilling av arbeid fra eksternt påkoblet entreprenør – som får direkte tilgang til prosjektet i sin prosjektmodul.

I utgangspunktet er denne modulen mest relevant for eiere av vedlikeholdsobjekter, for eksempel kommuner som eier veilysobjekter som lampepunkter, tilknytningsskap, m.m.
For nettselskaper og entreprenører minner modulen gjerne om en forenklet NIS-løsning, der man kan legge inn objekter i kart, typisk for å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, eksempelvis ved driftslederansvar.

Enkel oppretting av relevante objekter

I modul Vedlikehold skilles det mellom ulike objektpakker – Veilys, Energi, Elbil og Telekom, slik at man kan velge de typer objekter som er relevante for virksomheten. Den første objektpakken anses inkludert i prisen dersom modul Vedlikehold velges som firmainnhold. Deretter kan man ved behov velge flere objektpakker som eventuell tilleggsfunksjonalitet, om ønskelig.

Modulen gir en enkel måte å opprette nye objekter på. Objektene kan opprettes manuelt eller via filimport. Dokflyt utfører import fra andre systemer via sosi- eller excel-filer med kartkoordinater, etter avtale. Det er også mulig å redigere objektdata på flere objekter samtidig, fra kartvisning.

Andre moduler

Time og ressurs

Timeføring og/eller ressursstyring av mannskaper, med sømløs kobling til aktuelle prosjektmoduler

Vedlikehold

Brukervennlig objektoversikt i kart, typisk for å kunne generere vedlikeholdsoppdrag, f.eks. ved driftslederansvar

Innmåling

Modul under utvikling, for håndtering av enkle innmålinger i felt med mulighet for eksternt innmålingsutstyr

Byggestrøm

Oversikt over opp- og nedkoblede byggestrømskap med påkoblet måler, og egen kundeportal på web

Utstyr

Oversikt over firmaets fellesutstyr, fordelt på kategori og lokasjon, med bookingfunksjonalitet

Telekom

Relevante oppdrag innen telekom/fiber, med sjekklisteinnhold basert på Nkom m.m.

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på