Moduler / Henvendelse (kommuner)

Henvendelse (kommuner)

No data was found

Andre moduler

Publikumskart

La innbyggere i kommunen enkelt legge inn feilmeldinger i kart, både gatelysrelaterte- og andre typer henvendelser

Henvendelse (kommuner)

Alt av henvendelser fra publikum, egne ansatte og entreprenører på én og samme plass, med sømløs arbeidsflyt til påkoblet driftsentreprenør – full historikk og kartvisning

Vedlikehold (kommuner)

Totaloversikt over kommunal infrastruktur basert på Nasjonal vegdatabank (NVDB), enkel planlegging av større vedlikeholdsoppdrag, samt mulighet for redigering av flere objekter samtidig

Kommunepartner

Forenklet versjon av modul Veilys for kommuners driftsentreprenør, muliggjør avrop på driftsoppdrag – særlig gatelysrelaterte

Kommuneoppdrag

Modul for egne driftsteknikere for å håndtere oppdrag basert på opprettede henvendelser, man utfører jobben og tar ev. bilder, samt setter egnet status

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på