Moduler / Henvendelse (kommuner)

Henvendelse (kommuner)

  • Oversikt over henvendelser fra innbyggere og egne ressurser, delt inn i type og status.
  • Full historikk og kartvisning over pågående- og ferdig utførte jobber.
  • Mulighet til å tildele henvendelser som prosjekt (jobb) for eksternt påkoblede entreprenører, eller håndtere henvendelsen selv.

Komplett håndtering av henvendelser og jobber

Modul Henvendelse gir komplett oversikt over alle innkommende henvendelser i liste- og kartvisning. Man får her alt av henvendelser fra publikum og entreprenører på én og samme plass, i en digital kartoversikt. Fra denne oversikten kan prosjekter opprettes for intern eller ekstern utførelse gjennom sømløs integrasjon med andre relevante moduler. I detaljvisningen til hver henvendelse kan man følge med på statuser og logger, samt benytte seg av en dialogfunksjon for ekstern kommunikasjon.

Ved bruk av modul Publikumskart på kommunens nettside, kan man enkelt gi tilgang til kommunens innbyggere å rapportere inn feil og mangler. Dette vil automatisk opprette en henvendelse for videre utføring, og om ønskelig opprettes det automatisk et prosjekt i driftsentreprenørens prosjektmodul.

Designet for alle enheter
Arbeidsflyt for driftsteknikere, interne jobber.
Enkelt brukergrensesnitt
Tilgang for kommunens driftsentreprenør(er) for driftsoppdrag.
Hold god oversikt
En portal hvor innbyggere kan melde feil.

Digital kartvisning for enkel innmelding

Modulen benytter seg av visuell oversikt av relevant infrastruktur og pågående arbeid i kart. Ved behov kan Dokflyt gjøre en digitaliserings-/kartleggingsjobb av kommunens veilysdata, der man får gatelys, linjer, tennskap osv. digitalisert med kartkoordinater og øvrig tilgjengelig informasjon (type mast, armatur, linje, m.m.). Takket være denne digitaliseringen/kartleggingen gir applikasjonens kart klar og enkel oversikt over alt av nødvendig data for intern bruk og for innmelding fra publikum, og sikrer tidsbesparelser ved utførelsen av vedlikehold, enten det er interne eller eksterne ressurser som responderer.

Andre moduler

Publikumskart

La innbyggerne i kommunen enkelt varsle med feilmeldinger i kart, for både gatelysrelaterte- og andre typer henvendelser

Henvendelse (kommuner)

Alt av henvendelser fra innbyggere, egne ansatte og driftsentreprenører på én og samme plass, med sømløs arbeidsflyt til påkoblet driftsentreprenør innen kommunal infrastruktur

Vedlikehold (kommuner)

Totaloversikt over kommunal infrastruktur basert på egenskapstyper i Nasjonal vegdatabank (NVDB), enkel planlegging av større vedlikeholdsoppdrag, samt mulighet for redigering av flere objekter samtidig

Kommunepartner

Forenklet versjon av modul Veilys som gir tilgang for kommunens driftsentreprenør(er) for driftsoppdrag

Kommuneoppdrag

Modul for kommunens egne driftsteknikere for å håndtere oppdrag basert på opprettede henvendelser

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på