Moduler / Vedlikehold (kommuner)

Vedlikehold (kommuner)

Nyt total oversikt over alle ledd innen vedlikeholdsarbeid.

Enkel oversikt

Ved hjelp av denne modulen kan man legge inn objekter i kart og generere vedlikeholdsoppdrag ved behov. Det kan være utfordrende å holde oversikt over alt av vedlikeholdsarbeid, men ikke dersom man tar i bruk riktige løsninger. Ved hjelp av Dokflyt får alle involverte i et prosjekt fullstendig oversikt med enkle funksjoner for status, dokumentasjon med mer.

Opprett vedlikeholdsoppdrag
Enkel statusføring
All dokumentasjon på én plass

Informer om planlagt vedlikehold

Ved å la innbyggere få tilgang til Dokflyt gjennom modulen «Publikum», er det enkelt å dele informasjon om planlagt vedlikehold og status om pågående arbeid. Slik vil alle berørte være informert – fra kommunens partnere til mannen i gata.

Andre moduler

Publikumskart

La innbyggere i kommunen enkelt legge inn feilmeldinger i kart, både gatelysrelaterte- og andre typer henvendelser

Henvendelse (kommuner)

Alt av henvendelser fra publikum, egne ansatte og entreprenører på én og samme plass, med sømløs arbeidsflyt til påkoblet driftsentreprenør – full historikk og kartvisning

Vedlikehold (kommuner)

Totaloversikt over kommunal infrastruktur basert på Nasjonal vegdatabank (NVDB), enkel planlegging av større vedlikeholdsoppdrag, samt mulighet for redigering av flere objekter samtidig

Kommunepartner

Forenklet versjon av modul Veilys for kommuners driftsentreprenør, muliggjør avrop på driftsoppdrag – særlig gatelysrelaterte

Kommuneoppdrag

Modul for egne driftsteknikere for å håndtere oppdrag basert på opprettede henvendelser, man utfører jobben og tar ev. bilder, samt setter egnet status

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på