Moduler / Vedlikehold (kommuner)

Vedlikehold (kommuner)

  • Komplett oversikt over kommunal infrastruktur – hva har man hvor?
  • Meget god funksjonalitet for å opprette- og filtrere fram spesifikke typer objekter i kart.
  • Planlegg større vedlikeholdsoppdrag og bestill arbeid fra eksternt påkoblede entreprenører.

Totaloversikt over infrastruktur i kartvisning

Det kan være utfordrende å holde oversikt over alt av vedlikeholdsarbeid som kommunen faktisk har ansvaret for, men ikke dersom man tar i bruk riktige løsninger. Ved hjelp av modul Vedlikehold, kan man vise kommunens infrastruktur i kart og generere små- og store vedlikeholdsoppdrag ved behov. Objektene kan enkelt opprettes manuelt, eller gjennom filimport dersom de allerede er digitaliserte.

Modulen gir enkelt forklart en total digital oversikt over kommunens infrastruktur, eksempelvis gatelys, tennskap, skilter, vegsperringer m.m., som utgangspunkt for prosjektopprettelse ved behov.

Opprett vedlikeholdsoppdrag
Enkel statusføring
All dokumentasjon på én plass

Informer om planlagt vedlikehold

Ved hjelp av Dokflyt får alle involverte parter i et prosjekt fullstendig oversikt med enkle funksjoner for status, dokumentasjon og mer.
I tillegg til de som er direkte involvert i et prosjekt, kan man også velge å informere innbyggerne om planlagt vedlikehold og status om pågående arbeid i modul Publikumskart.
Slik vil alle berørte være informert – fra kommunens partnere til mannen i gata.

Andre moduler

Publikumskart

La innbyggerne i kommunen enkelt varsle med feilmeldinger i kart, for både gatelysrelaterte- og andre typer henvendelser

Henvendelse (kommuner)

Alt av henvendelser fra innbyggere, egne ansatte og driftsentreprenører på én og samme plass, med sømløs arbeidsflyt til påkoblet driftsentreprenør innen kommunal infrastruktur

Vedlikehold (kommuner)

Totaloversikt over kommunal infrastruktur basert på egenskapstyper i Nasjonal vegdatabank (NVDB), enkel planlegging av større vedlikeholdsoppdrag, samt mulighet for redigering av flere objekter samtidig

Kommunepartner

Forenklet versjon av modul Veilys som gir tilgang for kommunens driftsentreprenør(er) for driftsoppdrag

Kommuneoppdrag

Modul for kommunens egne driftsteknikere for å håndtere oppdrag basert på opprettede henvendelser

Bestill demo

Kontakt oss for en hyggelig demo – eller om det er noe annet du lurer på